صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت‌های پروسه صلح؛ محوریت مردم و رهبـری حکومـت

دوشنبه ۳ جدی ۱۳۹۷ -

صلح پایدار از آرزوهای دیرینه و حیاتی مردم افغانستان است. بدون صلح پایدار توسعه پایدار ممکن نیست. کشورهای پسامنازعه، همین مسیر را سپری کرده اند. صلح در حقیقت به معنای نه گفتن به نابودی . . .ادامه مطلب ←

به گذشته بر نمی‌گردیم

یکشنبه ۲ جدی ۱۳۹۷ -

در روزهای اخیر یک بار دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیامدهای آن به عنوان بحث داغ عرصه عمومی مطرح شده است و از سطح عادی جامعه . . .ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر