صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلح؛ گـرایش ها و نـگرانی ها

سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷ -

چندین سال است که حکومت افغانستان به صورت جدی روی پروسه صلح کار می کند. در این رابطه با جریانات مختلف داخلی و کشورهای خارجی به گفتگو و رایزنی پرداخته است...ادامه مطلب ←

ما و انتخابات پارلمانی

دوشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۷ -

بنیاد دموکراسی بر انتخابات استوار است. دموکراسی بدون انتخابات یک پوسته ای بدون محتوا است که ارزش و اهمیت خود را از دست می دهد. انتخابات در کشورهای چند قومی...ادامه مطلب ←

رسـانه ها و فـرایند حکومتداری

پنجشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۷ -

با پیشرفت تکنولوژی اطلاعاتی، رسانه های همگانی در بقا ویا فنای دولت ها و دولتمردان تاثیرگذاری خاصی دارد و در جوامع دموکراتیک، رسانه ها به خوبی می تواند اهرم فشار ...ادامه مطلب ←

پروسۀ بهسازی دشت برچی در غبار حوادث

دوشنبه ۵ سنبله ۱۳۹۷ -

حوادث ناگهانی و دلخراش، همیشه ذهن آدمی را از آنچه که هست منحرف و به خود درگیر می سازد. زندگی در افغانستان همین گونه است. زنده ماندن نگرانی روزمرۀ شهروندان کابل شده است. خلاصه شدن خواسته . . .ادامه مطلب ←

فاجعۀ آموزشگاه موعود، درسی برای همه

شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۷ -

فاجعۀ المناک آموزشگاه موعود، باید آخرین درس برای حکومت و مردم افغانستان باشد. اما حوادث ثابت ساخته است که ما خیلی کم عبرت می گیریم. تاکنون حوادثی مشابه در کشور افغانستان بسیار اتفاق افتاده است. . .ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر