صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پایداری نظام به میزان تحمل پذیری آن بستگی دارد

-

پس از آن که رهبران جبهه ملی افغانستان با هیئت کانگرس ایالات متحده امریکا در کابل دیدار کردند و هر دو طرف با صدور اعلامیه مشترک بر ایجاد اصلاحات مناسب در ساختار نظام سیاسی افغانستان و جستجوی یک راه حل معقول برای خروج از بن بست کنونی تاکید ورزیدند و نظام پارلمانی را به عنوان بدیل مناسب برای بیرون رفت از چالش های موجود پیشنهاد کردند، حکومت افغانستان با انتقاد از دیدار هیات کانگرس امریکا با رهبران جبهه ملی، هر نوع اظهارنظر شهروندان خارجی در مورد نظام سیاسی افغانستان را مداخله در امور این کشور قلمداد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه افزود که اظهارنظر به شمول اظهارات مخالف حکومت، حق مردم افغانستان است و قوانین افغانستان به احزاب سیاسی این حق را داده تا نظریات، پیشنهادات و طرح های خود را برای بهبود نظام و به خاطر تقویت دموکراسی ارایه کنند. این مقام وزارت خارجه با تقبیح اظهارات هیات کانگرس امریکا در رابطه به نوعیت نظام سیاسی افغانستان، آن را مداخله آشکار در امور افغانستان دانسته است.

در اعلامیه مشترک هیات کانگرس امریکا و سران جبهه ملی افغانستان یکی از دلایل مشکلات کنونی نوعیت نظام سیاسی این کشور خوانده شده و بر اصلاحات عمیق ساختاری در نظام سیاسی تاکید صورت گرفته است.

در عکس العمل به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه کشور، سخنگوی جبهه ملی گفته است که این جبهه به عنوان یک گروه سیاسی، حق دارد با هر گروه و یا کشوری در مورد مسایل افغانستان دیدار کنند، وی اظهارات سخنگوی وزارت خارجه را ناشی از سراسیمگی و عدم اعتماد به نفس حکومت دانسته و آن را متهم کرده که با هر گونه گفتگو و مباحثه مخالفت می کند و مایل نیست که مردم از طریق انتخاب والی ها و شهردارها در حاکمیت شریک شوند.

بحث نظام پارلمانی و ریاستی در حالی در کشور داغ تر می شود که کمتر از دو سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. از آنجایی که انتخابات آینده برای افغانستان از اهمیت حیاتی و سیاسی برخوردار است، از همین حالا برخی اشخاص و گروهها برای ایفای نقش تاثیرگذار و تعیین کننده در انتخابات آمادگی می گیرند. ضعف ها و نارسایی که تا هنوز در ساختار و کارکرد حکومت موجود بوده، شکاف عمیق و وسیعی را بین مردم و حکومت به وجود آورده است و این فاصله ها حکومت را نسبت به نتایج انتخابات آینده نگران کرده است.

در واقع این نگرانی ها است که سطح تحمل و شکیبایی حکومت را در برابر موضع گیری های اپوزیسیون تنزل داده و حکومت را به واکنش واداشته است. اگر رویدادهای سیاسی ده ساله را مرور نماییم بارها هیات های خارجی با اشخاص و گروههای داخلی ملاقات و گفتگو کرده اند و به تکرار مقامات خارجی از عملکرد حکومت در عرصه های مختلف انتقاد کرده اند، اما در آن موقع این دیدارها و اظهارنظرها باهیچ واکنشی از سوی حکومت رو برو نشده است.

علاوه بر آن کانگرس ایالات متحده امریکا یک نهاد بسیار قدرتمند و دارای اعتبار سیاسی است که در موارد مختلف هیات هایی را برای مذاکره و گفتگو با حکومت ها و گروه ها و و یا به منظور حقیقت یابی به کشورهای مختلف اعزام می کند و بررسی های مستقلانه هیات کانگرس، اگرچه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، اما بیانگر دیدگاههای رسمی دولت ایالات متحده امریکا نیست.

بنابراین به نظر می رسد که دیدار هیات کانگرس امریکا با سران جبهه ملی در چارچوب قانون اساسی و قوانین بین المللی بوده و هیچ منافاتی با اصل حاکمیت ملی افغانستان ندارد. برجسته سازی این موضوع و عکس العمل های شدید و منفی در برابر آن جز اینکه نفاق ها و شقاق های بیشتری در ساختار اجتماعی پدید آورد، نتیجه و دستاورد دیگری در پی ندارد.

پس بهتر است حکومت با این مساله اصولی برخورد کرده و از موضع گیری های دوگانه در این زمینه اجتناب ورزد؛ ثانیا حکومت باید میزان تحمل پذیری خود را در برابر صداهای مخالف افزایش دهد و بداند که دوام و پایداری نظام به میزان تحمل پذیری، مدارا و شکیبایی آن در مقابل گروههای مخالف بستگی دارد.

دیدگاه شما