صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

جمعه ۶ قوس ۱۳۹۴

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چالش های قانونی و زمان برگزاری انتخابات

-

موضوع انتخابات در افغانستان در هر کشور از حساسیت خاصی برخوردار می باشد و مردم نتایج انتخابات را با سرنوشت آینده خود دخیل می دانند و از همین رو تلاش می کند تا کاندیدای مورد نظرشان به پیروزی برسند.

در افغانستان نیز حساسیت نسبت به انتخابات بسیار بالا است و مردم به شدت درباره انتخابات فکر می کنند واظهار نظر می کنند ونگرانی های خود را نیز برملا می سازند. اما حساسیت و نگرانی مردم افغانستان با مردم سایر کشورها بسیار متفاوت می باشد. در سایر کشورها حساسیت ها متمرکز بر نتایج انتخابات است که کدام یک از کاندیدان برنده خواهد شد.

برنامه ها وسیاست های هر یک از کاندیدان پیشاپیش برای مردم معلوم و مشخص است و در مدت کمپاین انتخاباتی آگاهی ها درباره خط مشی ها و راهبردهای کاندیدان بیشتر می شود و افراد با توجه به همین برنامه ها و راهبردهای کاندیدان است که به آنها رأی می دهند و هر قشر، طیف، گروه وحزب سیاسی می کوشد تا فردی به پیروزی برسد که بهتر بتواند منافع آنها ومنافع کل کشور را تامین نماید.

در حالی که در افغانستان حساسیت و نگرانی پیش از آنکه به نتایج انتخابات ارتباط بگیرد به پروسه انتخابات مربوط می شود، در افغانستان مردم از این نگران اند که انتخابات به دلایلی به تعویق بیفتد و در زمان قانونی اش برگزار نگردد. نگران این است که فرایند انتخابات شفاف نباشد و در اثر دخالت های حکومت و زورمندان محلی رقابت ها عادلانه صورت نگیرد.

دادن رشوه از طرف کاندیداها به مسوولان برگزاری انتخابات وتغییر سمت و سوی انتخابات به نفع کاندیدای مشخص از سوی کمیسیون انتخابات، سراسری برگزار نشدن انتخابات ومحرومیت جمع کثیری از شهروندان از حق رأی و موارد بسیاری از این قبیل، که اعتبار انتخابات را پایین می آورد و مردم را نسبت به نتایج آن بدبین می سازد، مسایلی اند که تشویش مردم را در مورد انتخابات افزایش می دهد و نوعی دلهره و ترس را در جامعه تشدید می کند.

بنابراین حساسیت مردم افغانستان درباره انتخابات تنها به این مربوط نمی شود که چه کسی به پیروزی می رسد؛ بلکه مردم نگران این است که فردی که از سوی کمیسیون انتخابات برنده اعلام می شود و به ظاهر بیشترین آراء را کمایی می کند، نه با رأی واقعی مردم که با آرای تقلبی و ساختگی پیروز انتخابات شناخته شود و به این صورت به آرای ملیون ها شهروند کشور خیانت شود و یک فرد به ناحق رهبری یک ملت را عهده دار گردد.

در واقع همین دغدغه های بنیادی است که موضوع انتخابات را به یکی از مهمترین پروسه های ملی تبدیل کرده و بحث انتخابات را بیرون از محافل سیاسی تا سطح بازار، قریه ها و خانواده ها نیزکشانیده است.

افغانستان تا هنوز جندین انتخابات را پشت سر گذاشته است. انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری و پارلمانی از مهمترین انتخابات کشور بوده که طی یازده سال گذشته تجربه گردیده است. در انتخابات گذشته سخن از این نیست که چه کسی پیروز شده است، بلکه حرف ها بیشتر روی تخلف ها تقلب ها و دخالت هایی است که شفافیت و مشروعیت این انتخابات را زیر سوال برده است.

در مورد انتخابات آینده نیز تا چند ماه قبل نگرانی این بود که رییس جمهور، انتخابات را به تعویق اندازد و زمان ریاست جمهوری اش را به صورت غیر قانونی تمدید نماید، اما زمانی که رییس جمهور تاکید کرد که حتا یکروز هم حاضر نیست بیشتر از زمان قانونی به قدرت بماند و کمیسیون انتخابات هم مطابق قانون اساسی شانزده حمل سال 1393 را تاریخ برگزاری انتخابات اعلام کرد، این سوال برجسته گردید که با توجه به وضعیت اقلیمی کشور برگزاری انتخابات در اول حمل در چندین ولایت سردسیر غیر ممکن می گردد.

علاوه بر آن کاندیدان ریاست جمهوری در تعدادی از ولایت ها نمی توانند کمپاین کنند واین مساله درکنار موضوع نا امنی که روند انتخابات را در تعداد دیگری از ولایات با مانع مواجه می سازد، می تواند به اصل سراسری و عادلانه بودن انتخابات لطمه وارد سازد. از این رو لازم است که مراجع انتخاباتی به شمول مراجع قانونی و اجرایی یک راه حل میانه ای را برای انتخابات در نظر بگیرند که هم قانون اساسی نقض نشود و هم مردم از حق سیاسی شان محروم نگردد.

دیدگاه شما