صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وضعیت پایتخت فرهنگی جهان اسلام

-

افغانستان در سالهای اخیر محراق توجه جهان بوده است. گذشته از اینکه جامعه جهانی برای محو تروریزم و بازسازی این کشور، وارد افغانستان شده و در جبهه مستقیم جنگ علیه تروریزم قرار گرفته و دهها میلیارد دالر را در این کشور هزینه کرده اند و بدین دلیل چون خود در جنگ شریک بوده اند، توجه ویژه ای نیز به افغانستان داشته اند، کشورهای زیادی نیز بدین دلیل که افغانستانی که تازه از حکومت طالبان رهایی یافته و به جمع کشورهای مستقل و دارای هویت تازه و مورد قبول جهان، پیوسته نیز، همواره در صدد گسترش روابط با این کشور بوده اند.

کشورهای اسلامی، غزنی یکی از ولایات مهم افغانستان و از شهرهای مشهور و باستانی کشور را در سال روان خورشیدی پایتخت جهان اسلام نام گذاری می کنند. این تصمیم که مدتها ذهن مردم افغانستان را به خود مشغول داشته است، از یک سو مایه خرسندی و دلخوشی مردم و دولت  بوده که نقش افغانستان و تمدن کهن این کشور را نشان می دهد و از سوی دیگر، چون برای پایتخت شدن باید ویژگی ها و آمادگی هایی برای یک شهر وجود داشته باشد، مایه نگرانی و دلهره مردم.

پروژه هایی متعدد از سوی مقامات محلی و مرکزی برای غزنی در نظر گرفته شده بود، اما غزنی علاوه بر اینها ولایتی است که طالبان در آن نفوذ نسبی دارند و تهدید کلانی به حساب می آیند. فساد اداری و نبود ظرفیت کاری نیز مزید بر علت شده و سبب گردیده تا چهره غزنی، آنگونه که باید تغییر نیابد. غزنی هنوز هم از مشکلات عدیده ای رنج می برد و طالبان یک تهدید به حساب می آیند و مردم در فقر و تهیدستی زندگی می کنند و بناها و یادگارهای تاریخی و باستانی غزنی نیز حتا در وضعیت نابسامانی قرار دارد.

اکنون که چند روزی به نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام باقی نمانده است، دولت و مردم افغانستان با خوشحالی منتظر این حادثه هستند. اما معرفی غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، اولین گام برای افغانستان  است، مهم این است که این شهر چگونه چهره ای از افغانستان را برای جهان اسلام نشان خواهد داد. اگر حملات بر مکاتب و راه گیری های مسافرین و قتل و کشتار توسط طالبان ادامه یابد، مردم در فقر و فلاکت به سر ببرند و گذران زندگی اولین و مهمترین مسئله برای مردم باشد و ادارات دولتی از بی برنامگی و فساد اداری رنج ببرند، آیا معرفی چنین چهره ای از افغانستان در خور و شایسته منزلت این مردم است؟

به هر صورت، غزنی جزئی از افغانستان است و به نام افغانستان شناخته می شود، وجود جنگ و ناامنی و بروز هر از گاهی حملات انتحاری طالبان و دیگر حوادثی نظیر اینها که چهره تند و خشنی از وضعیت افغانستان به جهان معرفی می دارد، در حالی که غزنی پایتخت جهان اسلام معرفی می شود، تصویری متناقض از افغانستان را در جهان اسلام به نمایش نخواهد گذاشت؟

نام ها، تنها زمانی با مسمی خواهند بود که در واقع نیز همان گونه باشند. پایتخت فرهنگی جهان اسلام باید علاوه بر داشته های تاریخی خود، در حال حاضر نیز ویژگی ها و مزایای خاصی داشته باشد. مکتب های فعال، دانشگاه های پویا، مردمی فرهنگ دوست، مساجد آباد، ادارات عاری از فساد، مردانی که با زحمت و تلاش می خواهند زندگی را برای مسلمانان بسازند، نه اینکه کسانی سعی کنند با عملیات های انتحاری و قتل معلمین و متعلمین جان افراد بی گناه را بگیرند، شهری پاک، آباد و در حال رشد، می تواند از ویژگی های پایتخت فرهنگی جهان اسلام باشد.

مقامات مسئول، چه در مرکز و چه در غزنی باید تلاش کنند تا حد اقل چهره ای فرهنگی از این شهر برای جهان اسلام به نمایش بگذارند تا متناسب با شان و منزلت مردم افغانستان باشد.

دیدگاه شما