صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شاعرانه سکنا گزیدن

شاعرانه سکنا گزیدن

سه شنبه ۷ حوت ۱۳۹۷

کیارستمی، در تمام فیلم هایش به یکی از پرسش هایی اساسی می پردازد. با وجودی که پرسش ها در هر فیلمی اندکی تفاوت دارند، اما با این حال یک مخرج مشترک . . .ادامه مطلب ←

نقد و بررسی فیلم جنگ سرد

نقد و بررسی فیلم جنگ سرد

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دوشیزه بالا بازسازی یک فلم مکزیکی محصول سال ۲۰۱۱ است. اگرچه که هر دوی فلم ها اسم یکسانی دارند اما به لحاظ موضوع کاملاً از یکدیگر متفاوت اند. . .ادامه مطلب ←

 سکنا گزیدن شاعرانه

سکنا گزیدن شاعرانه

چهارشنبه ۱ حوت ۱۳۹۷

اسلاوی ژیژک، یکی از مطرحترین چهرههای فکری حال حاضر جهان، مسئله مسحور کنندهای را از فیلم سه گانه «ماتریکس»- البته از یک سکانس کوتاه . . .ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر