صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«هري پاتر» سرآغازي براي نگارش داستان‌هاي ديگر است

«هري پاتر» سرآغازي براي نگارش داستان‌هاي ديگر است

نويسنده مجموعه داستان‌هاي «هري پاتر» در مراسم خداحافظي عوامل مجموعه فيلم هاي «هري پاتر» به حاضران گفت پايان مجموعه داستان‌هاي «هري پاتر» را سرآغازي براي نگارش آثار ديگر مي‌داند.
به نقل از ام تي وي، اين نويسنده انگليسي در جمع خبرنگاران به آنها گفت: امروز با مشاهد مردم و حضور گسترده آنها در نشست‌ها و مراسم مختلف اين اطمينان را بدست آورده كه جمع شدن صدها نفر براي تدارك و تهيه اين فيلم‌ها در كنار هم به هيچ وجه بي‌دليل و بي‌ثمر نبوده است.

وي اضافه كرد: من از ديدن نتيجه كار بسيار راضي‌ام و خوشحالم كه داستان‌هاي مكتوبم وارد حوزه سينما شدند. «جي.كي رولينگ» طي اين مراسم با مخاطبان و هوادارانش گفت‌وگو كرد و در بخشي كه به سخنراني پرداخت بارها با شوخي اين موضوع را مطرح كرد كه قصد دارد داستان‌هاي «هري پاتر» را ادامه دهد اما او اين موضوع را يك شوخي خواند و ادامه داد: به سختي در حال نگارش موضوعات و سوژه‌هاي مختلفي هستم و براي اين كار وقت زيادي اختصاص مي‌دهم.

نويسنده مجموعه داستان‌هاي «هري پاتر» به حاضرين در اين برنامه گفت: مجموعه داستان‌هاي «هري پاتر» براي من به عنوان يك سرآغاز بزرگ است و قصد دارم نوشتن داستان‌هاي اين چنيني را ادامه دهم. از «جي.كي رولينگ» تا امروز آثار متنوعي منتشر شده است. بيش از 450 ميليون نسخه از آثار اين نويسنده انگليسي در سراسر جهان به دست مخاطبان و هواداران اين نويسنده رسيده است.