صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقابت رسامی برای کمک کودکان بخاطر درک نمودن تساوی جنسیت

رقابت رسامی برای کمک کودکان بخاطر درک نمودن تساوی جنسیت

بود نبود یک زمانی یک دختر و یک پسر بود که آنها با هم می خواستند جهان را یک جای برای زیست بهتر بسازند... این مطلب رقابت رسامی بین المللی تساوی جنسیت سال 2011 را تشکیل میداد که توسط کمیسیون اروپا با موفقیت پنجمین سال متوالی اجرا شد. کودکان از سراسر جهان برای بیان دیدگاهای خویش در مورد تساوی جنسیت شرکت نمودند. در حدود 400 کودک افغان در این رقابت جهانی شرکت کرده بودند که دوتا از بهترین رسامی کودکان افغان به داوران ویژه ارسال گردیدند.

این رقابت درماه مارچ سال جاری بخاطر یاد بود از روز جهانی زن و برای ترویج خلاقیت و انعکاس معنی "تساوی جنسیت" و همچنین بالا بردن آگاهی مردم در مورد شرایط و حقوق زنان در کشورهای در حال توسعه از طریق مشارکت کودکان اغاز گرید. رقابت سال 2011 برای کودکان که سنین شان بین 8-10 سال بودند از هفت منطقۀ جهان: آفریقا، آسیا، مناطق کاربین، امریکا لاتین، مدیترانه و شرق میانه، دیگر کشورهای اروپایی از جمله همسایگان شرقی اتحادیه اروپا و اقیانوس آرام شرکت داشتند.

هیأت اتحادیه اروپا درافغانستان همرا با تی دی اچ که یک سازمان غیر دولیتی کمک به کودکان میباشد این رقابت رسامی را به راه انداختند. به 250 کودک کاغذ، پنسل، رنگه پنسلی، پنسل تراش، رنگه آبی و پنسل پاک ارائه گردید. بیش از 380 رسامی به دفتر هیئت اتحادیه اروپا سلم داده شد که از میان آنها 10 بهترین انتخاب شده را به بروکسل فرستاده اند. آموزش و پرورش، وظایف خانه و مشارکت مساوی در زندگی اجتماعی مسائل مهم مربوط به کودکان افغان بودند.

از مجموع 525 رسمامی دریافت شده از50 کشور شرکت کننده 106 فینالیست توسط هیئت ژوری در بروکسل انتخاب گردیدند که دو تن از رسامی مربوط به کودکان افغان میباشند. هیئت ژوری خیلی تحت تاثیر خلاقیت و تخیل رسامان قرار گرفتند و این انتخاب بسیارآسان نبود که از میان این همه 14 بهترین را انتخاب کرد که نمایندگی از کشورهای مختلف مثل، زیمبابوی، اریتریا، جمهوری آفریقای مرکزی، موریتیس، کلمبیا، مکزیک، روسیه، کوثوو، اسرائیل، الجزیره، ترینیداد و توباگو، کامبودیا و تایلند. رسامی برندگان و فینالیست در رساله چاپ خواهد گردید و در مدارس از کشورهای شرکت کننده توزیع خواهد شد.

اصل تساوی بین زنان و مردان یکی از پراهمیت ترین اصلی انسانی برای اتحادیه اروپا بوده که این اتحادیه یکی از بازیکن کلیدی در تلاش بر تساوی جنسیت و توانمند سازی زنان میباشد. جهان هنوز کارهای زیادی را برای ازبین بردن رخنه تساوی بین مردان و زنان انجام بدهد. زنان بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، اما آنها 70 درصد از مردم فقیر جهان را و دو- سوم از کسانی که از خواندن و نوشتن محرم اند تشکیل میدهند. توسعه انسانی و اقتصادی بدون احترام بر شرایط و حقوق زنان نه خواهد وجود داشت.