صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«مستر بين» با موتر 4 ميليون دالري‌اش تصادف كرد

«مستر بين» با موتر 4 ميليون دالري‌اش تصادف كرد

بازيگر محبوب نقش «مستر بين» پس از يك تصادف موتر، اكنون در شفاخانه به سر مي‌برد. «روان اتكينسون» بازيگر شناخته‌شده‌ي شخصيت كمدي «مستر بين»، پس از اين‌كه با موتر چهار ميليون دالري‌اش تصادف كرد، به شفاخانه انتقال داده شد.

اين بازيگر انگليسي كه بيشتر به‌خاطر نقش كمدي «مستر بين» شهرت دارد،‌ كنترول فرمان را در كمبريج‌شاير از دست داد و موتر مدل بالاي او چندين‌بار در هوا معلق زد و به يك درخت برخورد كرد.

اما اين هنرپيشه‌ي 56 ساله پيش از آتش گرفتن خودرو، از آن پياده شد و تا رسيدن آمبولانس صبر كرد. وي در ناحيه‌ي شانه دچار جراحت شده است، اما كساني كه شاهد اين حادثه بودند معتقدند كه وي خيلي شانس آورده كه زنده مانده است.