صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستين جشنوارۀ بين المللى خزانى فلم درکابل

نخستين جشنوارۀ بين المللى خزانى فلم درکابل

نخستين جشنوارۀ بين المللى خزانى فلم حقوق بشر با اشتراک ٥٠ فلم انتخابى که بيشترين آنها افغانى‌اند در کابل برگزار ميگردد. در اين جشنواره ٢٠٠ فلم فرستاده شده بود که از آن جمله ٥٠ فلم آن براى نمايش انتخاب شده است. اين فلم هاى انتخابى از روز شنبه (٩ ميزان) همزمان در تالارليسه استقلال (مرکز فرهنگى فرانسه)، سينما پارک، دانشگاه بلخ و همزمان در شهر بنگلور هند به نمايش گذاشته مي‌شود.

ملک شفيعی منشى جشنوارۀ بين المللى خزانى فلم حقوق بشر طى نشست خبرى در دفتر افغان فلم گفت که در اين جشنواره ٣٨ فلم افغانى و ١٢ فلم از کانادا، امريکا، سويس، هندوستان، لايبريا ، سويدن، ايران، پاکستان ، عربستان ، مصر، استراليا و انگلستان اشتراک دارند که براى يک هفته به نمايش گذاشته خواهند شد. وى افزود که تمام اين فلم هاروى موضوعات حقوق بشر مى چرخد. براى ١٠ فلم برتر (هر فلم) حدود ٢٠ هزار دالر امريکايى؛ از سوى جشنوار جايزه داده خواهد شد.

همايون کريم پور، يکى از سينماگران افغان که در فرانسه زندگى مي‌کند به نمايندگى از افغانستان شامل داوران است. منشى جشنواره بين المللى خزانى فلم حقوق بشر ميگويد فلم هايى که در اين جشنواره به نمايش گذاشته ميشوند، در تعدادى از کشور ها به شمول ايران نمي‌توانند آن را به نمايش بگذارند و حتى دست اندرکاران فلم زندانى خواهند شد.

او علاوه مي‌کند که اين جشنواره در کشورهاى شرق ميانه و آسياى ميانه تا به حال برگزار نشده و اين اولين بار است که به ميزبانى افغانستان؛ برگزار مي‌گردد. به گفتۀ شفيعى به طورمجموعى هر سال ٣٣ جشنواره در کشور هاى امريکايى و اروپايى برگزار ميگردد که چنين جشنواره، صرف براى دوسال در يمن برگزار شده و فعلاً به خاطر مسايل امنيتى متوقف شده است.

وى علاوه کرد: فلم هايى که در کشور توليد ميشوند؛ ٩٠ درصد آن خواسته يا ناخواسته مربوط حقوق بشر بوده است که به همين دليل خواستند تا چنين جشنواره را در افغانستان برگزار نمايند. نامبرده در اين مورد گفت: با فعاليت هايى که در عرصه حقوق بشر شده و ميليون ها دالر در اين عرصه به مصرف رسيده ؛ هيچگونه تغييرى به وجود نيامده است.

شفيعى ميگويد که فعاليت هاى حقوق بشر، از بُعد حقوقى مطرح شده که اينگونه فعاليت ها باعث بروز عکس العمل هاى ناقضين حقوق بشر گرديده است و به همين دليل، هيچ نتيجه مثبت نداشته است. منشى جشنواره بين المللى خزانى فلم حقوق بشر گفت: سعى شده تا در اين جشنواره، مسئله حقوق بشر را از سياست دور کنيم و آنرا از نگاه فرهنگى و اجتماعى مطرح نماييم و آنرا تبديل به بحث و گفتمان ملى نماييم.

او خاطر نشان کرد که در عقب اين جشنواره؛ هيچگونه هدف سياسى وجود ندارد. انجنير لطيف رئيس افغان فلم، برگزارى اين جشنواره را براى رشد صنعت فلم و معرفى سينماى افغانستان مفيد ميداند. وى ميگويد: اين جشنواره نشان ميدهد در افغانستانى که همه مردم دنيا خبر جنگ را ميشنوند، بدانند که در اين کشور، چنين جشنواره هاى بزرگى هم به نمايش در مى آيدو فعاليت هاى فرهنگى و سينمايى وجود دارد.

رويا سادات سینماگر افغان و عضوهیئت انتخاب جشنواره در نشست خبرى برگزارى جشنواره در شرايط کنونى کشور را بزرگترين دستاورد خوانده، گفت : ما ميتوانيم به دنيا نشان بدهيم که در کنار جنگ و خشونت هايى که در کشور ما وجود دارد ، بسترى براى کار هاى بزرگ فرهنگى و سينمايى هم وجود دارد.

وى که کارگردان اولين فلم سينمايى ( سه نقطه) پس از سقوط حکومت طالبان نيز بوده، مى‌افزايد شرايطى که براى آزادى بيان و نشر فلم ها به خصوص در مورد حقوق بشر در کشور وجود دارد؛ حتى در کشور هاى زيادى مانند همسايه‌هاى افغانستان هم ديده نمى‌شود. قابل ذکر است که اين جشنواره با نمايش فلم اکارديون به کارگردانى جعفرپناهى که به خاطر ساخت اين فلم ، ٢٠ سال از ساختن فلم منع شده بود افتتاح خواهد شد.