صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شمارى از هنرمندان: در يک دهۀ گذشته کوچکترين توجه به هنر تياتر نشده است

شمارى از هنرمندان: در يک دهۀ گذشته کوچکترين توجه به هنر تياتر نشده است

شمارى از هنرمندان تياتر ادعا دارند که در ده سال گذشته،کوچکترين توجه به هنرتياتر صورت نگرفته و بخصوص نقش زنان در آن به ندرت ديده مي‌شود. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ مي‌گويد که دراين مدت قراردادهاىی با کشور هاى خارجى صورت گرفته است که بيانگر رشد تياتر است.

تياتر نوعى از نمايشات هنرى را گويند که هنرپيشه در آن، احوال جامعه را درمقابل تماشاچيان بدون سانسور منعکس و تمثيل مى‌کند. دست اندرکاران تياتر مي‌گويند که اگر چه پيشينۀ تياتر در افغانستان به ده ها سال قبل بر مي‌گردد و آنها در گذشته از شهرت، حقوق و امتيازات خاص بهره مند بودند، اما در ده سال اخير به وضعيت آنها چندان توجه نشده است. در همين راستا، حقوق و حق الزحمه ناچيز کارمندان و عدم همکارى وعلاقمندى ممثلين اناث؛ يکى از بزرگترين چالش هاى کابل تياتر دانسته مي‌شود.

شاهپور صداقت رئيس کابل تياتر مي‌گويد که نقش زنان در تياتر به علتى کمرنگ است که به آنها ماهانه چهارهزار افغانى معاش و١٥٠٠ افغانى حق الزحمه داده ميشود.

وى به خبرنگاران گفت: «هنرمندان ما با داشتن مشکلات ونگرانى هاى زياد اما باشور و شوق به کار تا نا وقت هاى شام ، بالاى خاک ها تمرين ميکنند و از طريق هنر خود حقايق واقعى و نابسامانى هاى جامعه را انعکاس ميدهند ودر مقابل دشمنان مردم با دستان خالى از طريق هنر خود مبارزه دارند.»

به ادعاى صداقت، نه تنها کوچکترين تضمين و تأمين سلامت هنرمندان وجود ندارد، بلکه سؤال در اينجاست که چگونه هنرمندان با چنين درآمد، خواست‌هاى زندگى خود، خانواده و اطفال خود را تامين نمايند؟ وى در ادامه صحبت هايش گفت: «همين دلايل است که باعث فاصله گرفتن هنرپيشه ها از تياتر شده است و آنها کوشش ميکنند که به خاطرمسايل مادى به راديوها و تلويزيون هاى خصوصى رو بياورند.»

رئيس کابل تياتر،تعمير ويرانه و نيمه کاره کابل تياتردر کابل نندارى را مشکل ديگر عنوان کرد و افزودکه دولت تا حال نتوانسته حتى اين تعمير را که يگانه محل و مکان پارچه هاى تياترى بشمار ميرود و در جنگ هاى گذشته تخريب شده است، بازسازى نمايد. صداقت مي‌گويد به همين علت است که در حال حاضر؛ تعداد ممثلين کابل تياتر به سه تن از طبقه اناث و ١٥ تن از ذکور مي‌رسد.

اما عمرسلطان معين فرهنگى وزارت اطلاعات و فرهنگ، ادعاى هنرمندان را مبنى بر اينکه در ده سال اخير،کوچکترين توجه به وضعيت هنرتياتر صورت نگرفته، رد ميکند.

وى خبرنگاران گفت: «اين گفته درست نيست در طول ده سال قرارداد ها با کشور هاى خارجى صورت گرفته است؛ کشور ناروى کمک هاى زيادى نموده است .اما هيچ کس را نمى توان قانع ساخت ما هم قانع نيستيم و کار هايى بايد صورت مى گرفت که صورت نگرفته...»

به گفتۀ سلطان، ناروى در قسمت داير نمودن کورس هاى آموزشى در بخش تياتر براى هنرمندان و اعزام دوهنرمند به آن کشور، خريدارى سامان و وسايل ضرورى براى سالون نمايش تياترو بازسازى اتاق هاى داخل تعمير کابل تياتر کمک هاى زيادى نموده است.

معين فرهنگى وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد اينکه چگونه مي‌توانند وضعيت تياتر را بهبود بخشند و زنان را جذب تياتر کنند، مي‌گويد: «ما هميشه پشنهاد معاش هاى بلند را براى کارمندان تياتر يگانه وسيله بهبود وضعيت تياتر مى شمرديم و اينکه از اين به بعد معاشات مربوط اصلاحات ادارى شده و پست ها به رقابت آزاد گذاشته مى شود؛ خود گامى به سوى بهبود وضعيت تياتر بشمار ميرود و ما در پلان داريم که در امتحان رقابت ها براى زنان زمينه را بيشتر مساعد سازيم.»

عمر سلطان مى‌افزايد: «ما در کوشش کارهاى بهتر هستيم در قدم اول تلاش خواهیم کرد که تعمير تياتر را باز سازى نماييم و وضعیت فعلی تیاتر ملی را به کمک و همکاری نهاد های ملی و بین المللی بهبود ببخشیم.» وى راجع به اينکه آيا حالا به تياتر مانند گذشته نياز است، يا به علت فلم هاى سينمايى و ويديويى کسى به ديدن تياتر آنقدر علاقه ندارند؟ گفت: درهر شرايط ودر هر کشور مترقى که فعاليت تلويزيون ها و سينما ها به اوج خود هم رسيده باشد؛ تياتر جاى و مقام خود را دارد.

معين فرهنگى وزارت اطلاعات و فرهنگ مي‌گويد: «تياتر هنر ناب است که از طريق آن خواسته ها و آرزوها و نابه سامانى هاى همان جامعه به نمايش گذاشته ميشود و هيچ هنر نمى تواند که جاى هنر ديگر را بگيرد.»

از جانب ديگر، رئيس کابل تياتر در کنار اين مشکلات از کارکردهاى فعلى تياتر ياد مى کند و مى گويد که تياتردر افغانستان به همت هنرمندان آن زنده است و کارکردهاى چشميگيرى داشته است.

وى مى افزايد که از آغاز سال روان تا کنون ١٠ پارچه تياترى را در کودکستان هاى شهر کابل، باغ وحش، باغ زنانه و براى اطفال آشيانه غرض نمايش قرار داده اند و هفت نمايشنامه تازه را روى دست دارند.