صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شهنشاه غزل به جاودانگان پیوست

شهنشاه غزل به جاودانگان پیوست

جگجیت سنگهـ؛ غزل خوان معروف هندی دیروز در اثر خونریزی مغزی در شفاخانه لیلاوتی مومبی درگذشت.

او که در هنگام مرگ هفتاد ساله بود، از پانزده روز بدین سو دو بار جراحی مغزی شد و از نظر صحی در حالت بحرانی قرار داشت.

جگجیت سنگهـ، در زندگی پربار خود توانست عنوان شهنشاه غزل و لقب اسطورۀ غزل هند را به نام خود رقم بزند.

جگجیت سنگهـ از علاقه مندی خاصی در میان افغان‌ها برخوردار بود و او نیز علاقۀ زیادی به افغانستان داشت که دو سفر هنری او به کابل نشان دهندۀ علاقه اش به افغانستان بود.