صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در ده سال گذشته بيش از٦٠٠ فیلم افغانى توليد شده است

در ده سال گذشته بيش از٦٠٠ فیلم افغانى توليد شده است

در ده سال گذشته، بيش از٦٠٠ فیلم افغانى ديجيتلى وسينمايى درکشور توليد شده و شمارى از اين فیلم ها در جشنواره ها وفستيوال هاى جهانى، حايز جوايز و تقديرنامه گرديده اند.

فیلمسازى قبل از حکومت طالبان در افغانستان به شکل مسلکى وجود داشت و دستآوردهاى خوبى را به ارمغان آورده بود، اما اين هنر در زمان حکومت طالبان رنگ باخت. در دوران حاکميت طالبان (دهۀ ١٣٧٠)، فیلمسازى و هر نوع نشرات تصويرى ممنوع قرارداده شد و زنان نمى‌توانستند بيرون از منازل‌شان؛ به خصوص در دفاتر رسمى کار نمايند.

چه رسد به اينکه فیلم توليد شود و زنان و دختران در آن نقش بازى کنند. اما رياست افغان فیلم يگانه ارگان دولتى که قبل از حکومت طالبان در عرصۀ هنر سينما پيشتاز بود، مي‌گويد که در ده سال اخير، پيشرفت‌هاى چشمگيرى در اين عرصه رونما شده است. اين ارگان که مسؤوليت نظارت از فیلم‌هاى افغانى و خارجى را در کشور و فراهم‌آورى سهولت‌ها براى سينماگران را به دوش دارد، مى‌افزايد که برخى از فیلم‌هاى افغانى با کسب جوايز جهانى، براى کشور افتخار آفريده‌اند.

انجنير لطيف احمدى، رييس افغان فیلم مي‌گويدکه با وجودآمدن کمره‌هاى ديجيتلى، صنعت فیلم سازى افغانستان باکشورهاى ديگر جهان پيوند خورده است که اين خود پيشرفت در عرصه صنعت فیلم سازى را تبارز مي‌دهد.

وى گفت که در ده سال گذشته، بيش از ٦٠٠ فیلم افغانى ديجيتلى وسينمايى درکشور توليد گرديده که از جملۀ يکصد فیلم کانديد شده در جشنواره‌ها و‌فستيوال‌هاى جهانى، تعدادى از آنها جوايز و تقديرنامه کسب کرده‌اند.

انجنير لطيف، اشاره به فیلم «اسامه» به کارگردانى صديق برمک نموده، مي‌گويد که اين فیلم توانست جايزه گولدن گلوب امريکا را کسب نمايد، حال آنکه گرفتن اين جايزه به کشورى مانند افغانستان به دور از تصور بود. وى فیلم‌هاى خاک وخاکستر، من اسب مي‌خواهم، سيب از بهشت و شمارى از فیلم‌هاى مستند را از جملۀ فیلم‌هايى عنوان کرد که جوايز جهانى را از آن خود نموده‌اند.