صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نويسنده‌ي افغان دوباره كارگردان شد

نويسنده‌ي افغان دوباره كارگردان شد

عتيق رحيمي با «سنگ صبور» به جشنوارۀ برلين مي‌رود، نسخۀ سينمايي فيلم «سنگ صبور»، اثر نويسندۀ سرشناس افغان «عتيق رحيمي» در جشنواره‌ي برلين رونمايي مي‌شود. «عتيق رحيمي»، نويسندۀ اهل افغانستان براي اولين‌بار پس از سال 2004 پشت دوربين ايستاد تا كتاب برندۀ گنكور «سنگ صبور» را به پردۀ سينما بياورد.

«عتيق رحيمي» در سال 2004 اولين فيلم خود را براساس رمان «خاك و خاكستر» كارگرداني كرد كه در جشنوارۀ كن جايزۀ بخش «نوعي نگاه» را كسب كرد. به گزارش اسكرين ديلي، اكنون پس از هشت سال، اين نويسندۀ سرشناس بار ديگر پا به دنياي سينما گذاشته و فيلمي اقتباسي از رمان «سنگ صبور» ساخته است.

كمپاني فيلم «Le Pacte» فرانسه براي اولين‌بار نسخۀ سينمايي كتاب «سنگ صبور» را در بازار فيلم جشنوارۀ برلين عرضه خواهد كرد. اين فيلم كه در مرحلۀ پس از توليد قرار دارد، در تابستان مقابل دوربين رفته است و به گفتۀ رييس اين كمپاني فيلم، شانس زيادي براي نمايش در جشنواره‌ي كن 2012 دارد.

رمان «سنگ صبور» اولين كتاب فرانسوي‌زبان اين نويسندۀ 50 ساله است كه در سال 2008 جايزۀ گنكور، معتبرترين جايزۀ ادبي فرانسه را كسب كرد.