صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

يک نمايشگاه نقاشى در ولایت نیمروز دایر شد

يک نمايشگاه نقاشى در ولایت  نیمروز دایر شد

نمایشگاه نقاشی در زرنج مرکز ولایت نیمروز دایر شد و ده ها تن از بخش هنر خطاطى و نقاشى در ولايت کندز؛ سند فراغت بدست آوردند. امان الله بارک، مسؤول مرکز معلومات و ارتباط جوانان ریاست اطلا عات و فرهنگ ولایت نیمروز، دیروز ٢١حوت به پژواک گفت:

در این نمایشگاه، ٦٥ تابلوی به نمایش گذاشته شده، که از میان ٣٠٠ اثر نقاشان این ولایت، از طرف هیّت موظف انتخاب شده است. بارک افزود که این نمایشگاه به منظور تشویق بیشتر نقاشان و بخصوص نسل جوان دایر گردیده و برای یک هفته بروی علاقمندان باز است.

محمد عثمان عثمانی یک‌تن از نقاشان ولایت نیمروز،که به گفتۀ خودش ٥٥ سال عمر دارد، به پژواک گفت: بار اول است که چنین یک نمایشگاه دراین ولایت دایر شده است. وی افزود که تدویر همچو نمایشگاه‌ها، برای رشد استعداد های نهفته، مؤثراست و این اقدام ریاست اطلاعات وفرهنگ قابل قدر است. شکیلا، متعلم صنف چهارم مکتب درشهرزرنج، ازجمله نقاشانی است، که یک اثرش در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی به پژواک گفت: که اثر وی در این نمایشگاه، رسم پنسلی دوطفل در حالت درخواست پول از مردم(گدایی)است.

(پژواک)