صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زن باميانى برای حفظ موسیقی محلی دنبوره می‌نوازد

زن باميانى برای حفظ موسیقی محلی دنبوره می‌نوازد

فیروزه که اکنون قدخميده شده، تنها زنی در بامیان است که دنبوره را در آوان جوانى بدون استاد، و مخفيانه در یک مغاره آموخته و تا حال آنرا به عنوان ارج گذاشتن به موسيقى محلى، حفظ نموده است.

اين زن ٤١ ساله به آژانس خبری پژواک گفت: درست پا به شانزدهمين بهار زندگى گذاشته بود که به نواختن دنبوره علاقه پيدا کرد، وقتى ازدواج نمود، خسرش دنبوره نواز بود؛ او به طرف دست‌هایش نگاه می‌کرد که چگونه اين آلۀ موسيقى را مینوازد و از نواختن دنبوره، الگو برداری میکرد.

وى علاوه کرد: «روزی با چهار زن ديگر قریه، تصمیم گرفتیم که دنبورۀ خسرم را بصورت پنهانی با خود در یک مغاره اى که در یک کوه دور از قریۀ ما به نام حصار در ولسوالى ورث قرار داشت ببریم، روز اول بسیار با ترس و نگرانی این کار را انجام دادیم و بالاخره هفتۀ یکبار با این خانم ها نظر به علاقه ای که داشتيم، در مغاره دنبوره مى نواختيم.»

اين دنبوره نواز سابقه دار، به آژانس خبرى پژواک گفت که یک‌روز در مغاره دنبوره می نواخت که ناگهان ديد که صوفی محمد یکی از موسفيدان قریه، به مغاره آمد و به او دشنام داد و گفت: «زنان باید در خانه باشند، به پُخت وپز و به کارهای خانه رسیدگی نمایند؛ نواختن دنبوره برای زنان ننگ است.»

وی افزود که اين موسفيد، ازآنها تعهد گرفت که اگر بعد از اين، به مغاره برای نواختن دنبوره نيايند، موضوع را به ساير موسفیدان مطرح نمى کند؛ در غير آن شوهران شان را وادار خواهد ساخت که آنها را از این کار منع نمایند.

فیروزه علاوه کرد: «شوهرم یوسف علی، از نواختن دنبورۀ من خبر نداشت و اگر خبر می‌شد، مره از خانه بیرون می‌کرد و طلاق می‌داد.» اين خانم افزود که با آنهم سه ماه تمام با گل بیگم، رحیمه و ذکیه که دختران و زنان قریه بودند، توانستند که بالاخره دو سبک دنبوره را یاد بگیرند.

گل بیگم و رحیمه شعر می‌خواندند و وى و ذکیه دنبوره مینواختند. دنبوره نواختن توسط زنان در مناطق مرکزى، به علت رسوم و عنعنات سنتى، عیب پنداشته مي‌شود؛ به همين خاطر زنان دنبوره نمى نوازند. دنبوره یکی از آلات موسیقی قدیمی مناطق مرکزی است که از گذشته هاى دور بدينسو، در آن مناطق رواج داشته و از آن، به عنوان یکی از آلات موسیقی محلی، استفاده می شود.
(پژواک)