صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حضور کم سابقه ناشران افغانستانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حضور کم سابقه ناشران افغانستانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اتحادیه ناشران افغانستان در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حضور چشمگیر دارند. انتشارات، صبح امید، نعمانی، امیری، عازم، اِقرا و احراری ناشرانی هستند که از افغانستان در این نمایشگاه حضور یافته اند. غرفه اتحادیه ناشران افغانستان، امسال علاوه بر آنکه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به ارایه تازه ترین آثار ادبی، تاریخی، سیاسی هنری،علمی، اجتماعی و... ناشران افغانستانی پرداخته‏ اند، در غیبت انتشارات دیگر افغانستانی، نظیر تاک، سعید، و بیهقی در این نمایشگاه، آثاری چاپ شده این انتشارات را نیز عرضه کرده اند.

غرفه افغانستان مثل سال گذشته با همکاری نمایشگاه بین المللی کتاب و رایزنی فرهنگی افغانستان برپا شده، است.

اسدالله امیری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان، در ایران با اشاره به برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به خبرگزاری بخدی گفت: بخش فرهنگي سفارت دولت اسلامی افغانستان در تهران، بسیار خوشحال است که شاهد حضور ناشران افغانستانی از داخل کشور است.

او گفت که حضور ناشران داخل افغانستان، می‏تواند چهره فرهنگی مردم افغانستان را برای همزبانان ایرانی نشان دهد. آقاي امیری افزود که بخش فرهنگی سفارت در راستاي تعامل بیشتر فرهنگي ميان دو ملت افغانستان و ايران نشست هاي ادبي و فرهنگي را نيز روی دست دارد. از سوی دیگر قرار است به افتخار نامگذاری شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2013، روزجمعه اولین برنامه فرهنگی، تاریخی افغانستان با محوریت فرهنگ و تاریخ شهر غزنی، در تهران برگزار شود. (بخدی)