صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاربازسازی زیارت ابوریحان البیرونی آغاز شد

کاربازسازی زیارت ابوریحان البیرونی آغاز شد

کار بازسازی زیارت ابوریحان البیرونی درولایت غزنی آغاز شد.بنا به گزارش ها از شهر غزنی، دراین مراسم موسی خان اکبر زاده والی غزنی گفته است که این پروژه یکی از پروژه های مهم و بزرگ میباشد که هزینه آن مبلغ بیست دو ملیون افغانی برآورده شده که از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخته میشود و جز از پروژه های است که غزنی را آماده پذیرش مرکز ثقافت اسلامی میسازد.

قرار است غزنی درسال 2013 میلادی به عنوان پایتخت جهان اسلام برگزیده شود.(باختر)