صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

داستان «چاقو فروش» در اتاق فکر افغانستان نقد شد

داستان «چاقو فروش» در اتاق فکر افغانستان نقد شد

داستان چاقو فروش، اثر زینب اخلاقی روز پنج شنبه هفته گذشته در اتاق فکر افغانستان با حضور شماری از نویسندگان، منتقدان و دوست داران ادبیات نقد و بررسی شده است.

منتقدان بر این باورند که، داستان چاقو فروش اثر تازه زینب اخلاقی، در میان سایر داستان هایش، توجه خوانندگان را بیشتر به خود جلب کرده است.

زینب اخلاقی یکی از شاگردان جوان اتاق فکر افغانستان است که به تازگی دست به نوشتن زده و تا کنون یک مجموعه کوچک از داستان های کوتاه دارد.

در بخشی از داستان چاقو فروش آمده است که "بساط چاقوام را آماده می کردم، اما سرما در آن صبح زود دستم را به کندی می جنباند، به سرک خولت نگاهی انداختم. مثل همیشه موترها و گاه آدم هایی که عجله داشتند را از نظر گذاراندم.

از میان آنها پیرمردی که آرام به سویم می آمد، برایم عجیب معلوم شد. تا مدتی که به من رسید، چشمش از چاقوهایم جدا نشد. کنارم نشست و نیم نگاهی به من انداخت و از نزدیک مشغول بررسی چاقوها شد توجه شرکت کنندگان این مراسم را به خود جذب کرده است.

باس آرمان از منتقدان این داستان می گوید که این داستان نثر قابل قبولی دارد و هم چنان دارای دیالوگ پخته می باشد. این نویسنده کشور می گوید که داستان چاقو فروش، جنبه فلسفی دارد و می توان گفت که این داستان حرفی برای گفتن دارد.

در این نشست، شرکت کنندگان داستان چاقو فروش و سایر نوشته های زینب اخلاقی را قابل قدر خوانده اند.

به گفته آنان با وجود عمر کم نویسندگی خانم اخلاقی، او بسیار زیبا و پر مفهوم می نویسد.

اخیرا آثار ادبی و نوشته های هنری زیادی در کابل نقد می شود.

پیشتر نیز همایش ادبی "شب های کابل" با حضور شماری از منتقدان، نویسندگان و شاعران جوان کشور در کابل برگزار شده بود.

در این مراسم نیز شماری از داستان های کوتاه نوشته شده توسط نویسندگان جوان، از سوی منتقدان، نقد شده است.(خبرگزاری بخدی)