صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جوانان افغان در واشنگتن کنسرت مى دهند

جوانان افغان در واشنگتن کنسرت مى دهند

ده ها جوان به شمول دختران در کابل، براى شرکت در يک کنسرت بزرگ در امريکا، آمادگى گرفته و قرار است که عنقريب وارد واشنگتن شوند.

آنها شامل ٦٢ تن بوده و در ترکیب ارکستر انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، برای نواختن آلات موسیقی افغانی وغربی، ازشش ماه بدینسو در کابل مصروف تمرینات منظم، تحت نظراستادان داخلی و موزیک دایرکتران خارجی بوده و در اين مدت آمادگی های لازم گرفته اند.

احمد ناصر "سرمست" مسوول اين انستیتیوت، درمصاحبه با آژانس خبری پژواک گفت که قراراست اين گروپ، ١٢ روز بعد، جهت اجرای کنسرت به امریکا رفته و دربزرگترین تالارهای موسیقی واشنگتن (کرنیگی هال و کیندی سنتر)؛ در مورد میلودی های افغانی و چند شهکار موسیقی جهان غرب، هنرنمايى کنند.

وى افزود که جوانان شرکت کننده، ضمن معرفی فرهنگ افغانی برای جهانیان؛ علاقمندی شان را برای آوردن تنوع و تفاهم فرهنگی نیز اظهار خواهند کرد.

هرچند پیش ازاین، شاگردان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، با اجرای کنسرت هاى شان در ازبکستان، آلمان، دنمارک و تانزانیا توانسته اند با دستاوردهای چشمگیری به کشوربرگردند؛ اما این بار امیدواری مسوولان انستیتیوت از برگزاری کنسرت درامریکا و دستاوردهای آن، خیلی متفاوت به چشم میخورد.

سرمست، با ذکر این مطلب که شاگردان شان از مهارت های خاص و حرفوی درعرصۀ موسیقی اصیل افغانی وغربی بهره مند شده اند گفت که این سفر، میتواند دید جهانیان را نسبت به افغانستان تغیير دهد.وی افزود: "ازطریق مطبوعات غرب، به جز خبرهای جنگ و حملات انتحاری درافغانستان، چیز دیگری به گوش نمیرسد؛ اما جوانان افغان میتوانند سفیرهاى صلح باشند و ازطریق موسیقی، پل های تفاهم وهمکاری را میان افغانستان و جامعۀ جهانی ایجاد نمایند."هنرمندان جوان دراین  کنسرت، با استفاده ازآلات موسیقی افغانی و غربی چون آلات ضربی، ویلون، چیلو، کلرنیت، سکسفون، سيتار، سرود، رباب، غیچک، تنبور، طبله و...، هنرنمایی خواهند کرد.دربین این جوانان که ١٠ تا ١٧ سال دارند و ازجمع شاگردان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان برگزیده شده اند، ١٣ دختر نیز شامل اند، که اکثرشان از خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست مى باشند.نگین ١٥ ساله، از دخترانی است که قراراست برای اجرای این کنسرت در برابر هزاران بینندۀ خارجی، روى استیژ بزرگ موسیقی  قراربگیرد.(پژواک)