صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روخوانی تازه ترین رمان نوشته شده در کابل

روخوانی تازه ترین رمان نوشته شده در کابل

اولین مراسم رمان خوانی تحت عنوان ‹سهم رمان از هستی معاصر ما› در موسسه فرهنگی «در دری» در کابل با حضور شماری از نویسندگان و منتقدان مطرح کشور روز گذشته برگزار شد.

در این محفل قسمت هایی از رمان «سال های خاک و باد» اثر محمد تقی اخلاقی توسط خود نویسنده خوانده شد.

آقای اخلاقی نویسنده مجموعه داستان «بعثت» و «علل مرگ سکندر» معتقد است که رمان نویسی در افغانستان هنوز نتوانسته جایگاه شایسته خود را به دست آورد.او گفت: «رمان نویسی تجربه ای است که عمر زیادی در کشور ما ندارداما با آثاری که اخیرااز نویسندگان ما منتشر شده، امیدواریم که این اثر ادبی جایگاه مطلوب خود را به دست آورد.»

عباس آرمان، نویسنده دیگری که در کارنامه خود سه مجموعه داستان و یک رمان به نام «گل های سیاه» را در کارنامه دارد نیز  صفحاتی از تازه ترین رمان خود را با نام «دور دست» قرائت کرد.

نویسنده رمان «دور دست» درباره این رمان گفت: «نزدیک به چهار سال از عمر این رمان می گذرد و خوشبختانه توانستم دو ماه قبل آن را به سرانجام برسانم.»

در این مراسم استاد رهنورد زریاب یکی از سخنرانان این محفل در رابطه با «نقش زبان در ساخت رمان» صحبت کرد و گفت: « نویسنده نه تنها از زبان کار می گیرد؛ بلکه پاسدار زبان نیز است و این مساله در پیوند با زبان و رمان بسیار مهم است.»

سخنران دیگر این محفل استاد سیدابوطالب مظفری نویسنده و منتقد ادبی کشور  در سخنرانی خود تحت عنوان «رمان، تجربه انسان مدرن»  با اشاره به اهمیت رمان در تجربه انسان امروزی گفت: «رمان تنها قالبی است که در آن انسان کلاسیک جای خود را به انسان مدرن داده است.»استاد زریاب در این محفل ادبی رمان را به رمان کلاسیک، مدرن و پسامدرن تقسیم بندی کرد و درمورد اهمیت زبان در رمان نویسی گفت: «رمان جهانی است که خدایی کوچک بنام نویسنده آن را می آفریند.  این خدای کوچک برای آفریدن دنیای خودش یعنی رمان که هیچ ماده دیگری در اختیار ندارد مگر زبان. اکنون اگر رمان نویس این ماده جادویی یعنی زبان را درست نشناسد در کار ساختن جهان خودش دچار مشکل می شود. و جهانی معیوب و مخدوش خواهد آفرید.»

این نویسنده مشهور کشور معتقد است که رمان نویس زبانی را که به کار می گیرد، باید نیک و صحیح بشناسد و با ظرافت های آن خوب آشنا باشد تا بتواند از زبان کار بگیرد تا جهان خودش را بیافریند. او تاکید کرد: «نویسنده باید به دستور زبان تسلط داشته باشد با صرف و نحو زبان اشنایی داشته باشد و درست بشناسد و بر شیوه ثبت زبان یا نگارش و املای زبان خوب آشنا باشد.»

زریاب آثار منثور فارسی را نیز سرشار از ظرافت های زبانی دانست و گفت: «در تاریخ ادبیات جهان بزرگترین نویسندگان به بنیاد های زبانی که به کار گرفته بودند اشنایی گسترده داشتند.

  هر چند آثار منثور زبان فارسی زیاد توجه باختر زمین را جلب نکرده است شاید گلستان سعدی نخستین اثر منثور فارسی باشد که به فرانسوی ترجمه شده و توجه اکثر باختر زمین را به خود جلب کرده است.(بخدی)