صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمان در تلاش احیای نغمه های فراموش شده در بامیان

آلمان در تلاش احیای نغمه های فراموش شده در بامیان

موسيقي محلي و نغمه هاي بومي باميان که سال ها رونق بخش مجالس اين سرزمين بود، رفته رفته رو به خاموشي و فراموشي است. جاي اين موسيقي دلنشين را موسيقي کشورهاي همسايه گرفته و تعداد نوازندگان موسيقي فولکور هم بسيار کم شده است.

از انواع آله هاي موسيقي محلي مثل دمبوره، دايره، زير بغلي، غيچک و هارمونيه که در گذشته در مناطق مرکزي به ويژه ولايت باميان رواج بود؛ اکنون تنها دمبوره و زير بغلي ميان مردم اين مناطق باقي مانده است.

«ايپسو»، يک موسسه آلماني که براي بقاي فرهنگ هاي بومي کار مي کند در تلاش اين است که موسيقي محلي باميان احيا شده و گسترش يابد.سيد ميرزا، محلي سراي باميان مي گويد به دليل عدم حمايت دولت از موسيقي محلي و جا افتادن آلات موسيقي برقي بعضي آلات موسيقي سنتي صداي شان رو به خاموشي است.وي مي گويد: «اين دمبوره است که مي نوازم، چوبش از توت است. از دو گوش اش به راحتي صدايش به شيريني پر مي شود و هر چي بخواني همراهت مي خواند. من بيشتر عاشقانه مي خوانم. مردم سمت هزاره جات بيشتر عاشقانه مي خوانند. هر کسي دردي دارد. دمبوره آله اي است که مسلک و استاد ندارد، هر کسي که بنوازد و بخواند خودش استاد است».شماري از جوانان باميان مي گويند موسيقي محلي کم کم از بين جوانان رخت سفر بسته و آنان يا آهنگ هاي کلاسيک افغاني گوش مي کنند يا هم آهنگ هاي مست تاجکي و ايراني. سيد يونس کوهي يکي از باشندگان ولايت باميان مي گويد: «من به موسيقي هاي کلاسيک بيشتر علاقه دارم، آهنگ هاي استاد صادق فطرت و ظاهر هويدا را بيشتر گوش مي کنم».دمبوره تنها آله موسيقي سنتي است که در حال حاضر عده محدود به آن گوش مي دهند و تعداد انگشت شماري مي نوازند. بيشتر جوانان آهنگ هاي تاجکي و ايراني را ترجيح مي دهند.

اما با اين هم در سال هاي اخير، در برنامه هاي رقابتي تلويزيون هاي داخلي افغانستان در عرصه موسيقي، جوانان باميان تلاش کرده اند که موسيقي محلي خودشان را حفظ کرده و به بخش هاي ديگر کشور معرفي نمايند.سيد ميرزا مي گويد در مجالس خوشي مانند عروسي و شيرني خوري هنرمندان بيرون از باميان دعوت مي شوند؛ در حالي که هنرمندان محلي توانايي پيشبرد اين محافل را با دست مزد اندک دارند.وي مي افزايد: «علاقه مردم اين است که از خارج باميان هنرمند دعوت کنند. جوانان محلي و توانمند زيادي اينجا هستند که مي توانند با پول کمتر موسيقي محلي را براي زمان بيشتري در محافل اجرا کنند. مردم براي رشد موسيقي محلي و محلي خوانان حمايتي نمي کنند».مسئولان رياست اطلاعات و فرهنگ باميان با آنکه مي گويند از موسيقي محلي حمايت کرده و هنرمندان را تشويق مي کنند؛ اما بودجه خاص براي احيا و تقويت موسيقي محلي در اختيار ندارند.(دويچه وله)