صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فیلم منم فرخنده به نمایش گذاشته شد

فیلم منم فرخنده به نمایش گذاشته شد

فلم کوتاه هنری منم فرخنده دیروز درتالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ  به نمایش  گذاشته شد. این  فلم که از سوی  انجمن  جوانان  جامعه مدنی  افغانستان ساخته  شده درآن  جریان به شهادت رسانیدن فرخنده دختر جوان را که قربانی  تعصبات کوردلان شد، به تصویر کشیده است.

 در محفلی که  به همین مناسبت برگزار شد  فردین فدایی رئیس انجمن جوانان  جامعه مدنی افغانستان گفت: این فلم از سوی معروف  میزایی کارگر دانی  شده و درآن سیزده هنرمند نقش  بازی کرده اند .

 به گفته وی،  پیام های فلم همانا مرام فرخنده شهید است که خلاف خرافات  و سحر و جادو به پا خو است و جانش  را از دست داد .

 همچنان  درین محفل  ظاهر حسن رئیس دارالانشای شورای سراسری مردم کابل و رییس اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: حادثه فرخنده برخاسته از جهالت حاکم درجامعه سنتی کشور میباشد .

 وی افزود، مسلمانان باید مطابق احکام قانون عمل نموده و در تمام عرضه های اجتماعی مطابق احکام  دین مقدس اسلام و قانون جاریه کشورعمل  نمایند.

 عبدالرحمان رحیمی قوماندان پولیس کابل نیز صحبت نموده گفت: پولیس همیشه  درخدمت مردم قرار  دارد  و افراد و اشخاص  که در حادثه  فرخنده  دخیل  بود در زمان کوتاه شناسایی و پنجه قانون سپرده است. عنقریب سرنوشت آنان تعیین میشود.

 درپاین محفل برای کارگردان و بازیگران این فلم تقدیر نامه ها وتحایف نیزتوزیع  گردید.(باختر)