صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سومین جشنواره جهانی فلم زنان در هرات برگزار شد

سومین جشنواره جهانی فلم زنان در هرات برگزار شد

سومين جشنواره جهاني فلم زنان در قلعه تاريخي اختيارالدين در مرکز شهر هرات از سوي رويا فلم و آرمان شهر برگزار شد. برگزار کننده گان اين جشنواره ميگويند سه صد فلم از فلسمازان کشورهاي مختلف جهان به اين جشنواره رسيده است.

آنان مي گويند که از تمام فلم هاي که به اين جشنواره فرستاده شده است 68 فلم آن به نمايش گذاشته مي شود.

اين جشنواره مهمانان و شرکت کننده گان متفاوت را نسبت به سال هاي گذشته به کنار خود جاي داده است. از فرهاد دريا آواز خوان پر آوازه افغان گرفته تا چهره هاي چون انجنير لطيف و ليناعلم از سينماگران و بازيگران شاخته شده افغان.

عزيز دلدار يکي از برگزار کننده گان اين جشنواره مي گويد: از سه صد فلم که به اين جشنواره رسيده است، شصت و پنج فلم آن به جشنواره فلم زنان انتخاب شده است.

آقاي دلدار به اين بارو است که چنين جشنواره ها مي تواند ظرفيت نيمي از جامعه را که همانا زنان هستند بيشتر تبارز دهد.

اما فرهاد دريا آواز خوان شناخته شده افغان ديده گاه ديگري دارد او برگزاري اين گونه جشنواره ها را موثر مي خواند اما مي افزايد که مشکلات موجود در افغانستان را نمي توان تنها با اين گونه فعاليت ها برطرف ساخت.

هرات يکي از ولايات در افغانستان است که پيشينه بزرگ هنري و فرهنگي دارد اما اين ولايت سال هاست که به مشکل نبود سينما و سالون معياري تياتر دچار است.

تا قبل از دوره حکومت طالبان در بيشتر ولايات افغانستان سينما و سالون هاي تياتر وجود داشت اما حکومت طالبان وجود سينما را مغاير با شريعت اسلامي دانسته و آنرا تخريب کرده اند حکومت هاي بعد از طالبان هم تاکنون اقدام به ساخت اين سينما ها نکرده اند.

حالا اين موضوع با انتقاد هاي شديد شماري از فرهنگيان و سينما گران افغان روبرو شده است.

رهنورد زرياب يکي از نويسنده گان افغان انتقاد مي کند که مشکلات مختلف در افغانستان تاثير بسيار بدي روي هنر سينما و تياتر افغانستان گذاشته به حدي که حالا هنرمندان با نبود سالون هاي معياري تياتر و سينما در اين کشور روبرو هستند.

جوان شير حيدري يکي از سينماگران افغان تاکيد دارد که گسترش فرهنگ سينما و تياتر در افغانستان مي تواند تاثيرات مثبت را روي زنده گي جوانان افغان به وجود آورد و از سوي ديگر دولت را متوجه نارسايي هاي موجود در افغانستان مي کند.

با همه اينها بايد گفت که جشنواره فلم زنان در ولايت هرات با پيامي از رولاغني بانوي اول افغانستان گشايش يافت و سپس فلم کوتاه قمر با نام نخستين فلم جشنواره به نمايش گذاشته شد.

اين جشنواره تا دو روز ديگر در ولايت هرات ادامه دارد اما نه در قلعه اخيتارالدين. برگزارکننده گان اين جشنواره مي گويند دو روز ديگر اين جشنواره را در سالون ابن سينا در مرکز شهر هرات داير مي کنند اما معلوم شود که در سومين جشنواره فلم زنان چي فلم هاي مستحق جايزه مي گردند. (راديو آزادي)