صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رونمایی از کلاژی استثنایی متعلق به «پیکاسو»

رونمایی از کلاژی استثنایی متعلق به «پیکاسو»

گالري ملي اسکاتلند قصد دارد اثري نادر و استثنايي از «پابلو پيکاسو» نقاش، مجسمه‌ساز و طراح سرشناس اسپانيايي را به‌نمايش بگذارد. اين اثر يک کلاژ کوبيسم با عنوان «بطري و شيشه روي ميز» است که در سال 1912 خلق شده و فقط 30 نمونه از اين نوع کولاژها از «پيکاسو» باقي مانده است.

«سايمون گروم» مدير گالري ملي اسکاتلند در اين‌باره گفت، اين اثر هنري کلاژي از چند قطعه روزنامه است و از آن دسته آثاري است که هر موزه بزرگي در جهان خواهان داشتن آن است.  گالري ملي اسکاتلند دسامبر سال گذشته نيز مجموعه‌اي از کلاژهاي «پابلو پيکاسو» را به‌نمايش گذاشت و از آن‌ها با عنوان «آثاري برجسته در تاريخ هنر مدرن» ياد کرد.

ديگر کلاژ‌هاي «پيکاسو» اکنون در موزه‌هايي مانند «متروپليتن» نيويورک و موزه پيکاسو در پاريس نگهداري مي‌شوند.