صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رونمایی از 100 نقاشی دیده‌نشده فرانسیس بیکن

رونمایی از 100 نقاشی دیده‌نشده فرانسیس بیکن

کاتالوگي از تمام آثار «فرانسيس بيکن» در سالمرگ اين نقاش شهير ايرلندي در ماه اپريل منتشر خواهد شد.

بنياد «فرانسيس بيکن» که اکنون پروژه 10 ساله جمع‌آوري تمام آثار اين نقاش مطرح سبک اکسپرسيونيست را به پايان رسانده، قرار است اين مجموعه را که شامل 100 اثر ديده‌نشده از اوست در بهار سال آينده و همزمان با سالمرگ «بيکن» منتشر کند.

اين کاتالوگ شامل آثاري از معروف‌ترين نقاشي‌هاي بيکن تا نقاشي‌هاي کشف‌شده او در يک کلکسيون ايتاليايي است.

«فرانسيس بيکن» بسياري از نقاش‌هاي خود را پيش از مرگش در آوريل 1992 نابود کرد و فقط نيمي از 584 اثر باقي‌مانده از او اکنون قابل دسترس يا در گردش هستند.

به گزارش گاردين، «مارتين هريسون» تاريخدان هنري که در 10 سال گذشته مشغول جست‌وجوي آثار «فرانسيس بيکن» بوده است در اين‌باره گفت: چيزهايي که تا کنون چه خوب و چه کمتر خوب درباره «فرانسيس بيکن» نوشته شده، براساس يک‌سوم آثار او بوده و اين اولين‌بار است که تمام آثار موجود او در يک جا قابل مشاهده و ارزيابي است. ما معتقديم اين کاتالوگ تأثير ژرفي بر درک نقاشي‌هاي او خواهد داشت.

«فرانسيس بيکن» يکي از نقاش‌هاي نامي اکسپرسيونيست قرن بيستم است. اين هنرمند ايرلندي بيشتر شهرت خود را مديون ازشکل‌افتادگي‌هاي خشني است که در بدن و چهره‌ي شخصيت‌هاي نقاشي‌هايش ايجاد مي‌کرد. بيکن را نقاش بحران انسان مدرن پس از جنگ جهاني دوم ناميده‌اند.