صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونسکو؛ بزرگترین رقابت عکاسی افغانستان را راه اندازی کرد

یونسکو؛ بزرگترین رقابت عکاسی افغانستان را راه اندازی کرد

«افغانستاني را که به آن افتخار مي‌کنيد؛ به ما نشان دهيد» عنوان بزرگترين رقابت عکاسي در کشور است که از سوي «يونسکو» و وزارت اطلاعات و فرهنگ راه‌اندازي شده است.

به گفته برگزار کننده‌گان اين رقابت براي برنده‌گان آن از 2 تا پنج هزار دالر امريکايي جايزه در نظر گرفته شده است. به گفته مسئولان برگزاري اين مسابقه، اين رقابت عکاسي در دو بخش عکاسي با موبايل و عکاسي با دوربين هاي ديجيتال برگزار مي‌شود، طبق مقررات اين مسابقه شرکت کننده‌گان بايد عکس‌هاي موبايلي خود را از طريق صفحه فيس بوک اين مسابقه و عکس‌هايي را که با دوربين‌ ثبت شده است را به آدرس ايميل دفتر علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد يا «يونسکو» ارسال کنند. سارا نوشادي مسئول برنامه‌هاي فرهنگي «يونسکو» در اين باره اظهارداشت: «شناخت ميراث فرهنگي طبيعي باعث مي‌شود که مردم احساس هويت ملي شان قوي شود؛ از آن آگاه بشوند و از گذشته مشترکي که با هم داشتند به آينده مشترکي که با هم خواهند داشت اميدوار باشند».

اين رقابت با پشتيابي مالي کوريا راه اندازي شده است و تا اخير ماه قوس هر فرد مي‌تواند با فرستادن حداکثر 10 عکس در هر بخش در اين رقابت شرکت کند.

محمدرضا يماک يکي از داوران اين رقابت عکاسي گفت: «ما در اين رقابت عکاسي به دنبال مجموعه چيزهايي هستيم که براي تمامي مردم و ساکنان اين سرزمين افتخار آفرين باشد».

جنگ و فقر در سال‌هاي اخير از بزرگترين سوژه‌هاي عکاسي در افغانستان بوده است. در بيشتر رقابت هاي عکاسي هم اين آثار توانسته‌اند که مقام نخست را به دست آورند.با اين حال؛ برگزار کننده‌گان اين رقابت عکاسي مي‌گويند که آنان بيشتر روي موضوعاتي چون تاريخ و فرهنگ تمرکز کرده‌اند.(طلوع نيوز)