صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لندن میزبان نبوغ اینجنیری «داوینچی»

لندن میزبان نبوغ اینجنیری «داوینچی»

يک موزيم براي تجليل از بُعد علمي «لئوناردو داوينچي» نقاش صاحب‌نام عصر رنسانس به‌عنوان يک مهندس و مخترع در لندن برپا مي‌شود.

موزيم علوم لندن در ماه فبروري 2016 ميزبان نمايشگاهي از نبوغ «لئوناردو داوينچي» نقاش سرشناس‌، معمار و مهندس ايتاليايي است که به نمايش مدل‌هاي پيشگامانه او براي طراحي ماشين‌هاي پرنده و تجهيزات ساختمان‌سازي مي‌پردازد.

اين نقاش که خالق تابلوهاي تاريخي «موناليزا» و «شام آخر» است و يکي از اقناع‌ناپذيرترين و کنجکاوترين ذهن‌هاي عصر رنسانس را داشت، زماني معتقد بود که در تقدير او ساخت ماشين پرنده براي انسان وجود دارد. نمايشگاه موزيم علوم لندن به نمايش مدل‌هاي بازسازي‌شده براساس طراحي‌هاي «داوينچي» از ماشين‌هاي پرنده و ماشين‌هاي زيرآب مي‌پردازد.

39 مدل ساخته‌شده از طرحي‌هاي «لئوناردو داوينچي» از مواردي است که در سال 1952 در ميلان و به بهانه پانصدمين سالگرد تولد اين هنرمند ايتاليايي ساخته شد و از آن زمان در موزيم نگهداري مي‌شوند. بسياري از طرح‌هاي اينجنيري «داوينچي» براساس مطالعات دقيق و جزيي او از اجسام طبيعي شامل آناتومي بال پرندگان ايجاد شده است.  به گزارش گاردين، «يان بلچفورد» رئيس موزيم علوم لندن‌، «داوينچي» را يکي از بزرگترين متفکران تاريخ دانست و گفت، تلاش او براي ايجاد تصوري جديد از جهان، الهام‌بخش بشريت در طول نسل‌هاي گذشته و آينده است.