صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازند‌ه‌های برتر هالیوود در سال 2015

بازند‌ه‌های برتر هالیوود  در  سال 2015

جرج کلوني، جاني دپ و شان پن شايد از درخشان‌ترين ستاره‌هاي هاليوود باشند، اما تماشاگران در سال 2015 تمايل زيادي به تماشاي فلم‌هاي اين بازيگران نداشتند سه بازيگر ياد شده به همراه شان پن و بيل موري از سوي نشريه فوربز بزرگترين بازنده‌هاي سال لقب گرفتند. فوربز براي انتخاب اين بازيگران ميزان بازگشت سرمايه در فلم‌هاي آن‌ها را معيار قرار داده است.

بيل موري با فلم «قصبه را بلرزان» جلودار بازنده‌هاي هاليوود در سال 2015 است. اين فلم با بودجه‌اي 15 ميليون دالري ساخته شد و در گيشه 2.9 ميليون دالر فروش داشت.«تفنگدار» با بازي شان پن با بودجه‌اي بالغ بر 40 ميليون دالر ساخته شد. اين فلم توفيقي در کشاندن تماشاگران به سينما در ماه مارچ نداشت و به فروشي برابر با 10.7 ميليون دالر دست يافت و فلم شان پن را در رده دوم فهرست بازنده‌هاي سرشناس هاليوود قرار داد.

جرج کلوني نام درخشان ديگري است که حضورش نتوانست فلم پرهزينه علمي تخيلي «سرزمين فردا» را نجات دهد. اين فلم بدون احتساب هزينه‌هاي بازاريابي با بودجه‌اي 190 ميليون دالري ساخته شد. «سرزمين فردا» به فروشي برابر با 209 ميليون دالر دست يافت و در فهرست بازنده‌هاي فوربز مکان چهاردهم را به خود اختصاص داد.

يکي ديگر از فلم‌هايي که عليرغم حضور بازيگران سرشناسي مانند بردلي کوپر و اما استون به فروش چندان خوبي دست نيافت، «آ لوها» بود. اين فلم که با هزينه‌اي بالغ بر 37 ميليون دالر ساخته شده بود، با فروشي برابر با 26.3 ميليون دالر نهمين بازنده سال بود.

نام فلم‌هاي «ما دوستان تو هستيم» با بازي زک افران و «مورت‌دکاي» با بازي جاني دپ نيز در فهرست بازنده‌هاي بزرگ سال به ترتيب در مکان‌هاي هشتم و دهم به چشم مي‌خورد.