صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فهرست کوتاه نامزدهای اسکار بهترین مستند اعلام شد

فهرست کوتاه نامزدهای اسکار بهترین مستند اعلام شد

مستندهاي «ايمي»، «جاي جنگ بعدي کجاست»، «سرزمين کارتل» و «بهترين دشمنان» در فهرست کوتاه اعلام شده از سوي آکادمي علوم و هنرهاي سينمايي به چشم مي‌خورند. آکادمي علوم و هنرهاي سينمايي از ميان 124 فلم مستند ارائه شده براي اسکار، 15 مستند را براي دور بعدي انتخاب کرد.

«ايمي»، «جاي جنگ بعدي کجاست»، «بهترين دشمنان»، «سرزمين کارتل»، «شفاف‌سازي، ساينتولوژي و زندان عقايد»، «او مرا ملاله ناميد»، «دل سگ»، «زمين شکار»، «به من گوش بده مارلون»، «چهره سکوت»، «مرو»، «سه و نيم دقيقه، 10 گلوله»، «چه اتفاقي افتاد خانم سيمون؟»، «ما به عنوان دوست آمديم»، «زمستان در آتش، نبرد اوکراين براي آزادي» 15 فلم منتخب آکادمي براي دور بعد هستند.

در دور بعدي اعضاي شاخه مستند آکادمي علوم و هنرهاي سينمايي از ميان اين 15 اثر، نامزدهاي نهايي را براي اسکار انتخاب خواهند کرد. نام پنج نامزد نهايي 14 جنوري 2016 اعلام مي‌شود. هشتاد و هشتمين دوره‌ي جوايز اسکار 28 فبروري 2016 برگزار خواهد شد.