صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«کتاب جنگل» در انتظار فروش یک میلیاردی

«کتاب جنگل» در انتظار فروش یک میلیاردی

نسخه تازه و زنده «کتاب جنگل» هم به دنبال يک فروش کلان جهاني يک ميليار دالري است. فروش کلي جهاني فلم، فعلا 900 ميليون دالر است.
نمايش عمومي اين فلم هم اکنون در سي و هفت کشور دنيا ادامه دارد و بزودي، تعداد بيشتري کشور دنيا به اين جمع مي پيوندد.
در حالي که اکران عمومي «کتاب جنگل» در آمريکاي شمالي به روزهاي پاياني خود مي رسد، کمپاني والت ديزني به ادامه نمايش بين المللي آن اميدوار است.
سينماهاي آمريکاي شمالي تا به حال، فروشي 347 ميليون دالري را براي اين کمدي اکشن فانتزي ثبت کرده اند. فروش هفتگي فلم در اين محل، به رقم 4 ميليون دالر رسيده است. اما نمايش عمومي بين المللي فلم هم چنان با موفقيت ادامه دارد. رقم فروش بين المللي فلم ، هم اکنون به 548 ميليون دالر رسيده است.
مديران کمپاني والت ديزني اميدوارند نمايش عمومي فلم در بيش از سي کشور ديگر دنيا در هفته هاي آينده، کمک کند تا رقم فروش کلي جهاني آن به مرز يک ميليارد دالر برسد.
تحليل گران اقتصادي سينما مي گويند موفقيت يک ميليارد دالري دو فلم ديگر اين کمپاني در سال 2016، آن ها را به موفقيت بالاي مالي محصولات ديگري چون «کتاب جنگل» اميدوار کرده است. به نوشته نشريه اسکرين اينترنشنال، دو فلم «زوتوپيا» و «کاپيتان آمريکا: جنگ داخلي» از محصولات پرسروصداي اين کمپاني هستند که توانسته اند رقم فروش يک ميليارد دالري را رد کنند. اهل فن به طرح اين پرسش سخت مي پردازند که آيا کمپاني والت ديزني مي تواند نام سه فلم را در فهرست يک ميليارد دالري هاي سال 2016 خود ثبت کند يا خير. نسخه تازه «کتاب جنگل» والت ديزني، براساس نسخه انيميشني موفق دهه شصت ميلادي اين کمپاني تهيه شده است. قرار است اين نسخه زنده، صاحب قسمت هاي تازه هم بشود.