صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۳ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین سینمای فامیلی در پایتخت افغانستان فعالیتش را آغاز کرده‎است

اولین سینمای فامیلی در پایتخت افغانستان  فعالیتش را آغاز کرده‎است

خبرگزاري فرانسه نوشته است، سينما در پايتخت يک کشور جنگ زده که در آن معمولاً زنان در خانه ها اند، مي تواند يک جاي خوب تفريحي باشد که خانواده ها در کنار هم از ديدن فلم ها لذت ببرند.
اين در حاليست که بيشتر تماشاچيان در سينماهاي کابل را مردان تشکيل مي دهند که سروصداي کف زدن و دود سگرت آن ها، فضاي سينما را براي خانواده ها مناسب نساخته است.
خبرگزاري فرانسه از زهرا سوزان يک مادر بيست و پنج ساله نقل کرده که مي گويد، با آنکه در فرهنگ افغانستان براي زنان و کودکان اجازه رفتن به سينما داده نشده است اما اولين تجربه او براي رفتن در سينما در کنار خانواده اش عالي بود.
سينماي فاميلي گلکسي تنها به خانواده ها و زنان اجازه ورود در اين سينما را مي دهد مردهاي مجرد نمي توانند در آن جا فلم ببينند.
سينماي گلکسي سال گذشته بروي تماشاچيان در کابل گشوده شد.
ابوبکر غرزي که يکي از تاسيس کننده اين سينماي فاميلي است به خبرگزاري فرانسه گفته است، زماني که خانواده ها در داخل سالن سينما اند، کسي ديگر اجازه ورود در آن جا را ندارد تا خانواده ها احساس مصونيت کنند.
حليمه لغماني يکتن از باشندگان شهر کابل که براي نخستين بار فلم را در يک پرده سينما تماشا کرده تجربه اشرا به راديو آزادي چنين ميگويد:
« بسيار تجربه خوشايند بود، اولين بار بود که به سينما رفتم و در آن جا در يک آرامي و در يک فضاي بسيار خوب توانستم فلم ببينم.»
در زمان رژيم طالبان در افغانستان، تمامي سينماها يا مسدود بودند و يا هم از بين برده شدند اما پس از سرنگوني رژيم اين گروه يکبار ديگر سينماها در اينکشور رونق گرفت.
به نوشته خبرگزاري فرانسه، اکنون صف بستن براي خريد تکت از سوي خانواده ها در بيرون سينماي گلکسي، مردم را به ياد دوراني مي اندازد که خانواده هاي افغان بدون مشکل مي توانستند شب هاي آخر هفته را به تماشاي فلم به سينماها و يا هم کنسرت ها بروند.
خبرگزاري در ادامه نوشته است، حکومت افغانستان هنوز هم با طالبان مسلح مي جنگد و باشندگان اين کشور نه تنها با تهديدهاي امنيتي مواجه اند، بلکه خانم ها با آزار و اذيت از سوي برخي مردان در بيرون از خانه هاي شان نيز روبرو مي شوند. با آنکه گروه هاي افراطي ديدن فلم را گناه ميپندارند اما در اين سال هاي اخير سينماها هدف حملات قرار نگرفته اند. (راديو آزادي)