صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسئولان وزارت تحصیلات عالی می گویند که به منظور ارتقای ظریف کادر تحصیلات عالی، در سال 1397 خورشیدی، 700 استاد دانشگاه و کارمند وزارت تحصیلات عالی جهت تحصیل ...

صفحه بعدی صفحه آخر