صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان در ادامۀ کمک های بشردوستانۀ خویش، با 500 فامیل عودت کننده که از کشور همسایه پاکستان به کشور باز می گردد کمک مواد اولیۀ خوراکی...

اداره ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات از نهادهای کشفی و استخباراتی خواستند که چگونگی جمعآوری تذکره های جعلی توسط ائتلاف بزرگ ملی را بررسی کنند...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر