صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور غنی در پی دیدار با شماری از بزرگان سیاسی کشور، طی یک فرمان به مقامات و کارمندان دولتی دستور داده است که از مداخله در انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالی، خودداری کنند...

وزیر تحصیلات عالی کشور میگوید که پوهنتونهای دولتی و خصوصی باید آموزشهای خود را در محور کار آفرینی و تحقیقات مورد نیاز کشور سازمان دهی کرده و زمینه انجام کار عملی را به محصلین فراهم سازند.

بانک جهانی در تازهترین گزارش اقتصادی خود نوشته است که روند رشد اقتصادی افغانستان به دلیل مشکلات ناشی از ابعاد مختلف نتایج متوقعه انتخابات، کاهش اعتماد ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر