صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئيس اجرائیه حکومت می گوید که پرداختن به مسایل تبعیض آمیز و تعصب برانگیز، سبب از بین رفتن اعتبار و اعتماد مردم نسبت به نهادهای اکادمیک می گردد و محصلین، نباید به ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر