صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گرچه روند مذاکرات صلح افغانستان بیش از هرزمان دیگر جدی تر به نظر می رسد؛ اما آنچه که تاکنون به انجام رسیده است نشان می دهد . . .

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر