صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاربران شبکه های اجتماعی در آستانه برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح با راه اندازی یک کارزار، باز شدن مکاتب در مناطق تحت کنترل طالبان را به عنوان یکی از پیش شرط . . .

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر