صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور در ديدار با سرمنشى سازمان ملل متحد ازتغييرنکردن سياست پاکستان درقبال افغانستان ومبارزه با هراس افگنى اظهارنگرانى کرده . . .

وزیر خارجه کشور از افزایش ظرفیتهای دولت افغانستان در رهبری بخشهای امنیت، اقتصاد و حکومتداری خبر داده ميگويد که کنفرانس جنیوا، آغاز يک مرحلۀ جديد در مشارکت . . .

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر