صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقامات نظامی جرمنی در افغانستان میگوید الی سال 2014 هیچ گاهی هم نمیخواهد تعداد سربازان شان را ازافغانستان کم نماید . انها می گویند در این مدت میخواهد با تغییر پالیسی قبلی به تمام ...

وزیرخارجۀ پاکستان، حنا ربانی کهر دریک گفتگو با روزنامۀ بریتانیایی گاردین گفته است، تا هنگامی که حکومت افغانستان ازروند گفتگوهای صلح با طالبان درقطرپشتیبانی نکند، پاکستان ازاین گفتگوها پشتیبانی ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر