صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در پی انتقادهای شماری از شرکت کننده گان لویه جرگه عنعنوی در روز سوم جرگه در خصوص ترکیب شورای عالی صلح، مسوولان این شورا می گویند از هر اقدامی استقبال می کنند که راه را برای آوردن صلح در ...

حامد کرزی در سخنرانی افتتاحیه لوی جرگه که با حضور بیش از دو هزار تن از روز چهارشنبه گذشته در کابل برگزار شده است گفت که امضای پیمان استراتژیک با امریکا به سود افغانستان تا جامعه جهانی این ...

شماری از سازمان های امدادی هشدار داده اند که با فرا رسیدن زمستان سرد و بارش برف، حدود سه میلیون افغان را گرسنگی، سوء تغذیه و امراض تهدید می کند. خشک سالی نیازمندی به کمک های غذایی در افغانستان را بیشتر ...

نام نويسى،جهت اشتراک درلويه جرگه عنعنوى که قرار است روز چهارشنبه آينده به راه انداخته شود،که در آن در مورد تعهد ستراتيژيک با امريکا و ميکانيزم صلح گفتگو صورت خواهد گرفت، آغاز گرديد.اين اظهارات ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر