صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نُخست وزیر پاکستان، یوسف رضا گیلانی درسفرش به قطر، بر حمایت پاکستان از روند گفتگو های صلح به رهبری افغانان تأکید می ورزد. نخست وزیر پاکستان در دیدارش با نُخست وزیر قطر، نقش دوحه را ...

شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان می گویند امضای سندهای همکاری های استراتژیک با سه کشور جلوگیری از فراموش شدن این کشور است و روحیه عمومی در پارلمان از چنین سندهایی حمایت می ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر