صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از روزجهانى محيط زيست، تحت شعار گامى به سوى اقتصاد سبز ، دیروز طى محفلى با اشتراک محمدکريم خليلى معاون دوم رييس جمهور، محمد ويس برمک وزير انکشاف شهرى، مصطفى ظاهر رييس ادارۀ ملى ...

احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان با نشر اعلامیه ای تهاجم کوچی نماها در بهسود ولایت میدان وردک را محکوم کرده و تعلل عمدی و سکوت معنا دار حکومت در قسمت اسکان کوچی ها را نشان ...

وزارت معادن روزیکشنبه با نشر گزارشی اظهار نگرانی کرد که برخی از مقام های عالی رتبه دولتی برای کسب سود از معادن گاز و تیل از نیروهای نظامی استفاده کرده و به شکل غیر قانونی در کار استخراج ...

مشرانوجرگه نيز توافقنامۀ روابط استراتيژيک با ايالات متحدۀ امريکا را تاييد نمود. توافقنامۀ روابط ستراتيژيک، ماه گذشته ميان رؤساى جمهور هردو کشور درکابل به امضا رسيد، به تاريخ ٦ جوزا از سوى ولسى جرگه تاييد ...

وزيرصحت عامۀ افغانستان، ضمن اظهار نگرانى از افزايش استفاده از قليان يا نوع جديد چلم در هوتل ها و رستورانت ها، از تهيۀ مسوده قانون منع تنباکو خبر داد. در قليان،از تنباکو با طعم‌های میوه‌ای که به صورت صنعتی ...

وزارت مهاجرین افغانستان اعلام کرده است که پاکستان برنامه اخراج پناهجویان غیرقانونی افغان را برای یک ماه به تاخیر انداخته است. این توافق، به دنبال سفر جماهیر انوری، وزیر مهاجرین افغانستان به ...

روزنامه وال استریت ژورنال به تازگی گزارش داده که اتحادیه اروپا میلیون ها دالر از کمک های مالی به نیروهای امنیتی افغانستان را مسدود کرده است. براساس این گزارش، اتحاديه اروپا 37 ميليون دالر از کمک ...

وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان اعلام کرد که آنها درمورد برگشت داوطلبانۀ مهاجرين افغان از پاکستان، با مقامات آن کشور به توافق رسیده اند. وزراى امور مهاجرين افغانستان و پاکستان با کميشنرى عالى ...

کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس نمایندگان افغانستان خواستار حضور نیرومند‌تر نهادهای جامعه مدنی در تعیین اعضای کمیسیون انتخابات شده است. این کمیسیون می گوید، طرح مشخصی را در مشورت ...

صفحه نخست صفحه قبلی