صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتظار می رود تا یک ماه دیگر پروسه صدور تذکره های الکترونیکی در افغانستان آغاز شود. این مساله را معاون سخنگوی وزارت داخله به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت نجیب دانش گفت، این ...

صبح روز چهارشنبه درگیری بین نیرو های افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان آغاز شد. هردو طرف ادعای وارد ساختن تلفات سنگین را به جانب مقابل نموده اند. قوماندان امنیهء ولایت نورستان ...

مقام های محلی گفته اند صد ها تن از باشنده گان هوت خیل درمنطقۀ پُل چرخی –کابل در اعتراض به ساخت فلم امریکایی اهانت آمیزبه پیامبراسلام، دست به تظاهرات خشونت آمیز زدند و با نیروهای ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر