صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

يک منبع باورى ميگويد که يک هيئت حزب اسلامى به منظور مذاکرات وارد کابل ميشود. اين منبع که از اظهار اسمش خوددارى ميکرد، گفت که در هيئت حزب اسلامى، که به منظور مذاکرات وارد کابل ...

در آستانه برگزاری کنفرانس شیکاگو وزرای داخله و دفاع افغانستان به ایالات متحده سفر کرده اند. انتظار می رود جنرال بسم الله محمدی و جنرال عبدالرحیم وردک در دیدار با مقام های امریکایی در ارتباط به مسایل ...

سکرتريت پوليس مردمى درچوکات وزارت امورداخله به هدف بيشترشدن اعتماد ونزديک شدن پوليس با مردم ايجاد گرديد که با ايجاد آن، نقش پوليس نظامى به پوليس مردمى تغيير خواهد ...

اتاق تجارت و صنایع با نگرانی از این وضعیت، گفته است که مشکل تراشی همسایه ها در برابرصادرات قالین افغانستان و ناتوانی دولت در ایجاد سهولت های لازم برای تولید و صادرات قالین کشور، از علت های ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر