صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ حوت ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى ميگويدکه در آيندۀ نزديک، شبکه هاى مخابراتى که در برخى ولايات از فعاليت بازمانده اند، به همکارى مردم، دوباره فعال خواهند شد. اين وزارت مى افزايد که فعاليت شبکه هاى...

وزير تجارت و صنايع افغانستان ميگويد که به اموال تاجران افغان از پاکستان، اجازه انتقال داده شد. از حدود يک سال قبل بدينسو،اموال تاجران افغان در پاکستان با تاخير مواجه مى شدند؛ اما از حدود يک ونيم ...

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین قرارد ادی را به ارزش 645 هزار دالر امریکائی با یونیسف و موسسه انترکالج به امضا رساند. به گزارش آژانس خبری روز، این وزارت برنامه ای را به هدف انکشاف ...

درواکنش به فیصله شورای وزیران، مبنی بر لغوسهمیه حجاج به شرکت های توریستی خصوصی، اتاق تجارت این عمل را ناعادلانه خواند و انتقاد کرد. مطابق با فیصله اخیرشورای وزیران که در25 سرطان تصویب گردید...

سرپرست وزارت انرژی و آب ،حملات توپخانه از پاکستان بر افغانستان و ترورهای زنجیره ای شماری از شخصیت های نظامی و ملکی کشور را به هم مرتبط دانست. اسماعیل خان که يکى از قوماندانان جهادى...

کميشنرى عالى مهاجرين ملل متحد ميگويد که براى ٥،٦ ميليون مهاجر برگشته در افغانستان، پروژه هاى بازسازى به ارزش ١٠٠ميليون دالر امريکايى را آغاز خواهند نمود. اين اعلام را اداره بين المللى مهاجرين...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر