صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از اعضای مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در چوکات یک هیئت در اجلاس دو روزه یی با رهبران افغانستان که اپوزیسیون مخالف دولت را تشکیل می دهند در شهر برلین آلمان ملاقات ...

ستراتیژی جدید دفاعی امریکا در مورد آسیا که به روز پنجشنبه اعلام شد، توجهء نظامی ایالات متحدهء را از عراق و افغانستان به یک استقامت دیگر معطوف ساخته، از موقف امریکا در منطقهء آسیا پاسفیک ...

مقام های امریکایی و پاکستانی گفته اند که توقف حملات هواپیما های بدون سرنشین امریکایی بر مناطق قبایلی درپاکستان با عث سازمان یافتن دوبارۀ شبکۀ هراس افگنی القاعده و دیگر گروه های ...

در حالی که حکومت امریکا تماسها را با طالبان افغان تصدیق نموده و یکی از خواسته های طالبان رهایی محبوسین آنها از زندان گوانتانامو می باشد، در کانگرس ایالات متحده امریکا بعضی حلقاتی هستند که با ...

هیئتی که از سوی رییس جمهور کرزی برای بررسی وضعیت زندانیان به بگرام رفته اند، روز شنبه گفت که بربنیاد قانون اساسی درافغانستان خارجیان به هیچ وجه نمی توانند در این کشور زندان داشته ...

امريکا ميگويد که غرض واگذارى زندان بگرام با حکومت افغانستان، از نزديک کار ميکند. امريکا اين اظهارات را بعد از آن ابراز نمود که رئيس جمهورحامد کرزى درجريان نشستى يک کميسيون راتوظيف نمود تا طى يک ماه آينده ،امور ...

رييس کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى افغانستان مى گويد کارهايى که تاکنون در راستاى حاکميت، تطبيق و حراست از قانون صورت گرفته است، بسنده نبوده و بايد بيشتر مورد حمايت ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر