صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماري از نمايندگان مردم در مجلس نمايندگان، استادان دانشگاه هاي کشور و دانشجويان امروز در یگ گردهمایی در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ واقع در پل باغ عمومی گابل، کشتار مداوم و هدفمند هزاره های ...

مامورین آسترالیایی می گویند افغانستان گام های عمده یی را به سوی دموکراسی و ثبات برداشته است، و باوجودیکه فقر و بی امنیتی هنوز هم از آزمون های جدی در آن کشور شمرده میشود، با آنهم ...

وزارت خارجه افغانستان می گوید: اگر حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان ادامه یابد، روابط این دو کشور را متاثر خواهد ساخت. سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل ...

اضلاع متحدۀ امريکا؛از فيصلۀ هندوستان مبنى بر آموزش نيروهاى ملى افغان از سوى اين کشوراستقبال بعمل آورد. رئيس جمهورکرزى، طى سفر هفتۀ گذشته خود به هندوستان ،توافقنامۀ روابط ستراتيژيک را به ...

حامد کرزی رئیس جمهور، ده سال پس از سقوط حکومت طالبان گفته است دولت و نیروهای بین المللی نتوانسته اند امنیت را برای مردم این کشور فراهم کنند.آقای کرزی در گفت و گو با بی بی سی فقدان ...

ه اتهام قصد ترور رييس جمهورحامدکرزى شمارى از محصلين و يک استاد دانشگاه طبی کابل همراه با يک محافظ رئيس جمهور از سوی منسوبين رياست عمومى امنيت ملی بازداشت ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر