صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نُخست وزیر پاکستان، یوسف رضا گیلانی درسفرش به قطر، بر حمایت پاکستان از روند گفتگو های صلح به رهبری افغانان تأکید می ورزد. نخست وزیر پاکستان در دیدارش با نُخست وزیر قطر، نقش دوحه را ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر