صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از نهادهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان افغانستان با حمایت از سیمین بارکزی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از نهادهای مسئول خواسته اند تا در زمینه پایان دادن به اعتصاب غذای ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر