صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حمل ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برخی از اعضای مشرانو جرگه افغانستان در مورد ترور و کشتار شخصیت های پرنفوذ و مقام های بلند پایه حکومتی در کشور ابراز نگرانی کرده اند. ترور و کشتار تعدادی از مقام های ارشد امنیتی و شخصیت های...

شماری از خبرنگاران افغان از عدم همکاری تعدادی از سخنگویان ادارات دولتی با رسانه ها شکایت دارند. با آن که برای بسیاری از ادارت دولتی به منظور ارایهء معلومات به رسانه ها، سخنگویان تعیین...

شماری از با شنده گان ولایت هرات، با اظهار رضایت از نماینده گان شان در ولسی جرگه، میگویند که جنجال حکومت با ولسی جرگه، باعث شده که وکلا به مشکل مردم رسیده گی نتوانند. در شرایطی که با ادامه...

مجلس نمایندگان در آغاز نیمه دوم سال اول کاری خود گفته که دولت پارلمان را به حاشیه رانده و به مصوبات آنها توجهی نکرده است. مجلس نمایندگان افغانستان از ۴۵ روز تعطیلات تابستانی خود صرفنظر...

وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى ميگويدکه در آيندۀ نزديک، شبکه هاى مخابراتى که در برخى ولايات از فعاليت بازمانده اند، به همکارى مردم، دوباره فعال خواهند شد. اين وزارت مى افزايد که فعاليت شبکه هاى...

وزير تجارت و صنايع افغانستان ميگويد که به اموال تاجران افغان از پاکستان، اجازه انتقال داده شد. از حدود يک سال قبل بدينسو،اموال تاجران افغان در پاکستان با تاخير مواجه مى شدند؛ اما از حدود يک ونيم ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر