صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای عالی اقتصادی که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور برگزار شده بود، طرح کاهش قیمت انترنت و "دارک فایبر" را مورد تصویب قرار داد. در مخابرات نوری اصطلاحی وجود دارد به نام “فیبر تاریک” یا دارک فایبر ...

همه ساله با رسیدن سال نو خورشیدی، عدهای کثیری با تجلیل از نوروز، به پیشواز بهار می روند، اما شمار دیگری این عمل را خلاف دین عنوان کرده و بدعت می دانند. مخالفان بر این باورند که تجلیل از نوروز، یکی از مناسک ...

مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز خبرنگار از شماری از خبرنگاران کشور تقدیر کرد و یکی از خبرنگاران را به عنوان خبرنگار سال، برگزید. محفل گرامی داشت از روز خبرنگار، دیروز دوشنبه 28 حوت، با حضور شماری ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر