صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده است که اگر دفاتر این کمیسیون در ولایت های قندهار و بلخ دوباره باز نشود، امکان دارد برگزاری انتخابات پارلمانی در این ولایت ها به ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر