صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حملات انتحاری و دیگر اعمال تروریستی به جز از افغانستان، از مردم خاورمیانه، افریقا و دیگر جوامع اسلامی نیز تا هنوز قربانی های زیادی گرفته است . . .

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر